Konkursy

W związku z przyznaniem dofinansowania projektu nr FENG.01.01-IP.01-A05T/23 o tytule: „Opracowanie mobilnego urządzenia do lokalnych badań nowotworów skóry, poziomu utlenowania oraz biodozymetrii poekspozycyjnej” …

Scroll to Top