Zapytanie ofertowe nr 03/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 26 listopada 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup markerów EPR” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 03/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 26 listopada 2019 r.   pdf    PL

Request for Proposal no. 03/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 of 26 November 2019   pdf  EN

Załącznik nr 1 / Appendix No.1   pdf

Załącznik nr 2 / Appendix No.2   pdf

Załącznik nr 3 / Appendix No.3   pdf


Print