Zapytanie ofertowe nr 26/POiR.01.02.00-0077/18-00 z dnia 17 stycznia 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup części z tworzywa sztucznego 6” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.