fbpx

Zapytanie ofertowe nr 07/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 15 marca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup elektronicznych układów scalonych i mikromodułów 1” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

Zapytanie ofertowe nr 06/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 03 marca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup elementów złącznych” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

Zapytanie ofertowe nr 05/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 22 stycznia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup cyrkulatorów i izolatorów” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

Zapytanie ofertowe nr 04/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 19 stycznia 2021 r

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup markerów EPR 2” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00- 0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

© 2021 Novilet Company. Designed By Novilet & Unitemplates
Image
The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.
Image
Image
The project is co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Programme.