Zapytanie ofertowe nr 22/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup części maszyn ogólnego zastosowania 6" w ramach projektunr POIR.01.02.00-00-0077 /18-00 o tytule: ,,Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennegoobrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego InteligentnyRozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R lnnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 22/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 19 sierpnia 2021 r. pdf

 Załącznik nr 1. pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf


Print