Zapytanie ofertowe nr 18/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup części maszyn ogólnego zastosowaniaw ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 Zapytanie ofertowe nr 18/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 28 czerwca 2021 r.pdf

Załącznik nr.1.pdf

Załącznik nr 2.pdf


Print