Zapytanie ofertowe nr 17/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup markerów EPR” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 17/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 21 czerwca 2021 r.pdf

załącznik nr1/appendix no 1. pdf

Załącznik nr 2.pdf

Request for Proposal no. 17/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 of 21 June 2021.pdf

Appendix no.2  pdf 

 


Print