Zapytanie ofertowe nr 16/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup markerów EPR” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 16/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 10 czerwca 2021 r. pdf

Request for Proposal no. 16/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 of 10 June 2021 r.pdf

Załącznik nr 1. pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznk nr 3.pdf

Appendix 3. pdf

anulowanie. pdf


Print