fbpx

Zapytanie ofertowe nr 14/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 26 maja 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup części maszyn ogólnego zastosowania” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 14/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 26 maja 2021 r.

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf