Zapytanie ofertowe nr 08/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 17 marca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup elektronicznych układów scalonych i mikromodułów 2” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 08/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 17 marca 2021 r. pdf

Załącznik nr1.pdf

Załącznik nr2.xls


Print