Zapytanie ofertowe nr 06/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 03 marca 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup elementów złącznych” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.


Zapytanie ofertowe nr 06/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 03 marca 2021 r.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.xls


Print