Zapytanie ofertowe nr 04/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 19 stycznia 2021 r

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup markerów EPR 2” w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00- 0077/18-00 o tytule: „Innowacyjny tomograf impulsowy do przestrzennego obrazowania zmian neurodegeneracyjnych z wykorzystaniem techniki rezonansu elektronowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 1.2., sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm.

 

Zapytanie ofertowe nr 04/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 z dnia 19 stycznia 2021 r. . pdf

Request for Proposal no. 04/POIR.01.02.00-00-0077/18-00 of 19 January 2021 .pdf

Załącznik nr 1 pdf

Appendix no. 1 pdf

Załącznik nr 2 /Appendix no. 2 xls

Załącznik nr 3 - Umowa Sprzedaży pdf

Appendix no 3 - Sales Contract pdf

 

 

 

 

 


Print